Vicealcaldesa

Está aquí: 

Rosely Veras
Vicealcaldesa Municipal de Tamboril